Computerized Maintenance Management System (CMMS)
CWorks USCWorks AustraliaCWorks Saudi Arabia

HOMEPRODUCTABOUT USCONTACT USMAINTENANCE JOBS
Updates   
USER STORIES
CWORKS RELEASE :
CWORKS LANCARKAN SISTEM PENGURUSAN HARTA MODAL e-HARTA

 


Kuala Lumpur, Malaysia (14 September 2007)
Dalam keghairahan kerajaan mengembeling usaha-usaha mengatasi kes-kes kerosakan, keretakkan, kebocoran dan kegagalan aset, alat atau sistem untuk berfungsi dengan sempurna, baru-baru ini telah diadakan Konvensyen Pengurusan Aset dan Fasiliti Nasional (NAFAM). Satu-satunya isu asas didalam pengurusan harta yang telah diutarakan ialah tentang kedapatan data-data harta dan alatan yang menyeluruh. Data-data harta ini amat penting kerana ia adalah asas kepada mana-mana inisiatif pengurusan, pemantauan dan penyenggaraan. Tanpa data harta, kita tidak akan tahu apa bentuk harta dan kapasiti harta yang ada dalam pemilikan juga pemerolehan kerajaan, di manakah lokasi atau kedudukan semasa harta itu, skor sejarah perolehan harta tersebut, soalan adakah harta ini disenggara dengan sempurna, apakah ada sebarang laporan kerosakan sebelum ini dan berbagai-bagai lagi informasi mengenai tadbir urus harta berkenaan. Konsep pengurusan kewangan berhemah [prudent financial management] tidak dapat diberikan justifikasi tepat, tanpa data dan maklumat tadbir urus harta yang cekap dan sistematik.
 
Pada dasarnya kerajaan Malaysia sudah mempunyai polisi dan aturcara khusus di dalam pengurusan harta termasuk daftar harta, pemindahan, pindah milik, dan pelupusan. Polisi-polisi ini dengan jelas diperbentang dan diperinci dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil.5 Tahun 2007 – Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan bertarikh 2 Mac 2007 terbitan khusus Perbendaharaan Malaysia.
 
Menyedari akan keperluan data dan informasi harta kerajaan yang seragam di seluruh agensi kerajaan, CWorks System Berhad sejak tahun 2005 mengambil pendekatan proaktif, menawarkan perkhidmatan untuk membangunkan sistem pengurusan harta modal secara ‘pilot’ dengan Perbendaharaan, Kementerian Kewangan. Sistem ini yang dinamakan sebagai e-Harta telah diubah suai untuk memenuhi keperluan dan kehendak Pekeliling Perbendaharaan terkini pada tahun 2007. Versi terbaru ini telah dibangunkan dengan keperluan format borang-borang kewangan yang baru. Di samping membangunkan e-Harta yang memenuhi Pekeliling Perbendaharaan, CWorks telah melengkapi sistem e-Harta ini dengan beberapa modul tambahan disesuaikan menerusi kepakaran dan pengalaman di dalam sistem penyenggaraan dan pengawasan kerja-kerja berkala. Sistem e-Harta yang terkini merangkumi modul yang lengkap dan menyeluruh untuk keperluan dan kehendak agensi kerajaan. Ia terdiri daripada Modul Harta Modal; Modul Inventori; Modul Bekalan Pejabat; Modul Pengurusan Stor; Modul Pergerakan Harta & Inventori; Modul Pemesanan; Modul Pesanan & Pembaikan Kerosakan; Modul Senggaraan; dan Modul Laporan. Untuk pengetahuan lanjut sila layari:
www.cworks.com.my/eharta
 
“Keperluan data harta adalah asas penting sebagai landasan utama penyediaan bagi tujuan pengurusan dan pemantauan harta dan senggaraan kepada mana-mana agensi kerajaan” tambah En. Abdul Rani, Ketua Pegawai Eksekutif  CWorks Systems Berhad.
 
Kini e-Harta telah berjaya menarik beberapa buah agensi kerajaan dan majlis tempatan yang peka dan insaf akan keperluan segera sistem sebegini untuk mengawal-selia semua harta modal kerajaan dan memantau kerja-kerja pembaikan dan penyenggaraan harta. CWorks  sebagai sebuah syarikat penghasilan MSC telah berjaya menembusi pasaran dunia, juga siap siaga membangun sistem pengurusan dan penyenggaraan harta untuk penggunaan agensi kerajaan sebagai satu usaha membantu misi nasional menyediakan kaedah kepada agensi kerajaan memantau pengurusan dan penyenggaraan harta negara.


Berkenaan CWorks Systems Berhad:
CWorks Systems Berhad ialah sebuah syarikat MSC Malaysia khusus dalam bidang penyediaan, pembangunan dan sokongan perisian Sistem Pengurusan & Penyenggaraan Berkomputer CWorks atau CWorks CMMS. Berdaftar pada tahun 2001, CWorks kini telah disenaraikan di Bursa Malaysia MESDAQ (CWorks:0079) dan berjaya menjadi salah satu perisian CMMS pilihan dan terutama di dunia. Rekod kejayaan memasarkan produk CWorks CMMS di lebih 80 buah negara dan senarai lebih 1,500 pelanggan berbayar merupakan kayu pengukur keantarabangsaan dan pilihan pasaran global.
 
Bersandarkan gabungan pengetahuan dan pengalaman pasukan kerja dan pengurusan CWorks, syarikat ini berupaya menyediakan produk CMMS yang amat sesuai dan relevan untuk kegunaan semasa. Ini kerana ianya dihasilkan oleh para penggamal sistem yang menguasai disiplin dan pengetahuan berkenaannya. CWorks ialah satu-satunya pendekatan dan pilihan penyelesai sistem yang wajar dinilai dan dimiliki dalam aspek pengurusan penyenggaraan kerana ianya bukan sahaja berdaya maju dan berdaya saing tinggi malahan ianya dibangunkan oleh penggamal yang berpengalaman dan memahami kos berkaitan penyenggaraan harta, keberkesanan pengendalian dan keperluan pembaikan berterusan.
 
Berikutan kejayaan jualan di Amerika Utara, pada tahun 2005, CWorks telah menubuhkan anak syarikat pertama CWorks Systems Inc., beralamat di Buffalo, New York. Lanjutan tersebut, kini CWorks melebar sayapnya dengan adanya pejabat perwakilan di Beijing, China dan Jakarta, Indonesia.
 
Untuk pengetahuan lanjut layari www.cworks.com.my
 
Hubungi Penyunting Berita:
Abd Malik Mohd Din
malik@cworks.com.my
Cworks Systems Berhad
Tel: +603-86569041/42

 
Company Profile | Management Team | Partners | News & Events | Investor Relation | Careers | Contact Us
 
Copyright (c)  2002-2017 CWORKS SYSTEMS BERHAD. All rights reserved.

Terms of Use | Privacy Policy